ASIAKKAITAMME

Asiakkainamme on yrityksiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimijoita tieteen, taiteen, kulttuurin ja opetuksen eri aloilta.
Lue lisää ja tutustu asiakastarinoihin.

Aalto-yliopisto


Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taiteen aloilla.

Olemme toteuttaneet Aallolle brändäystä, graafista suunnittelua ja videotuotantoa.


Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria


Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on aluetutkimukseen keskittynyt monitieteinen yksikkö, jonka tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen kaupunkitutkimus, sen opetus sekä alan asiantuntijoiden ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Helsingin yliopisto


Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. joka kuuluu maailman parhaimmistoon kuuluva monitieteinen yliopisto ja ainutlaatuinen tieteen ja ajattelun keskus. joka uskoo uuden tiedon etsimiseen ja rajoja rikkovan tutkimustyöhön.

Helsingin yliopistolle tehdyt työt ovat graafista suunnittelua, videotuotantoja sekä striimausta. Olemme tehneet myös verkko-oppimiseen liittyvää yhteistyötä sekä 360-videoita.


Taiteenedistämiskeskus TAIKE


Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taike on pikäaikainen asiakkaamme. Olemme toteuttaneet Taikelle kymmeniä striimauksia sekä Pohjoisesplanadi 21:n studioltamme että asiakkaan tapahtumalokaatioista.