ME YHDESSä


Uskomme, että parhaat edellytykset luovuudelle syntyvät aktiivisesta dialogista, rohkeista avauksista ja siitä, että niin tekijöillä kuin asiakkaillakin on hyvä olla.


​

Arvomme
Aitous & rehellisyys

Emme verhoudu ympäripyöreään ammattijargoniin, puhumme asioista selkeästi ja avoimesti. Jos emme ole varmoja, kysymme. Kun kommunikaatio toimii, yhteistyö on sujuvaa.
Kunnioitus & dialogi

Kuuntelemme, jotta ymmärtäisimme toisiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivan dialogin perusedellytys onkin aito läsnäolo ja vastapuolen näkökulmien kunnioittaminen.
Ilo & huolenpito

Meillä kaveria ei jätetä. Panostamme työhyvinvointiin ja pyrimme luomaan kaikille tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön. Tiedämme, että kun työyhteisö voi hyvin, myös asiakkailla on hyvä olla - ilo tarttuu.
Intohimo & rohkeus

Panostamme jatkuvaan kehittämiseen ja uuden oppimiseen, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta ja tarkoituksenmukaista palvelua.