Helsingin yliopisto

Knowledge belongs to everyone

Tieto kuuluu kaikille. Tuotimme animaation saavutettavuusvaatimuksista osana Helsingin yliopiston omaa saavutettavuuskampanjaa.

Animaation avulla laajaa asiakokonaisuutta saatiin avattua raikkaalla, helposti hahmotettavalla ja viihdyttävällä tavalla.

Toteutimme käsikirjoituksen, graafisen suunnittelun, äänisuunnittelun ja animoinnin asiakkaan briefin pohjalta.

Palvelut

  • Brändäys
  • Graafinen suunnittelu
  • Videotuotanto